Meteen naar de inhoud

Waarom De Beweging?

Ontmoetingsplek
Veel organisaties en mensen zijn in deze tijd zoekende naar de menselijke maat en levendigheid in hun organisatie. Naar verbinding met mensen en vraagstukken van de samenleving en hoe ze waarde kunnen toevoegen op een duurzame manier. Zo’n zoektocht kun je alleen gaan, maar je kunt er ook een zinvolle, gezamenlijke ontdekkingsreis van maken.

“De Beweging is een ontmoetingsplaats voor mensen en organisaties die samen willen ontdekken en ontwikkelen.”

Gedachtegoed ontwikkelen en toepassen
Hoe wezenlijk is het dat je gezien wordt en dat mensen elkaar zien? Dat je ervaart dat je ertoe doet, erbij hoort en ruimte krijgt om je te ontplooien en te ontwikkelen? Deze ruimte leidt tot een samenleving met een menselijke maat waar het goed toeven is. Er is zorg voor elkaar en zorg voor de aarde en natuur. Je ervaart bewust dat je hier onderdeel van uitmaakt.   

De Beweging wil aan de menselijke maat bijdragen door het concreet maken van het gedachtegoed, zodat mensen dit op zichzelf, de eigen organisatie en de samenwerking buiten kunnen toepassen. 

Wat  is levend organiseren?

“Ga je levend organiseren, dan is de kans op duurzame oogst groter”

de beweging

Geen quick fix
Levend organiseren is geen ‘quick fix’ of nieuwe managementhype. Als metafoor: een boom groeit ook niet in één jaar naar volle wasdom. We kunnen ons vaak wél voorstellen hoe belangrijk zijn wortels en een goede voedingsbodem zijn ook al zien we hier niets van. En hoe belangrijk een boom is voor alle andere dieren die hiervan leven. Zie de parallel met een organisatie. We verwachten vaak van deze ‘boom’ dat hij al binnen één of twee seizoenen volop vruchten draagt. Vaak zonder voldoende voeding en aandacht voor de bodem. Gek hè, wanneer de oogst dan mager is of de boom op instorten staat.

Waarom nu?
De huidige tijd, met vele crises en complexe, ingewikkelde opgaven, schreeuwt om het creatieve en scheppende vermogen van organisaties en haar mensen. Hoe zorgen we ervoor dat organisaties levende gemeenschappen worden die mensen uitnodigen tot leven en creativiteit? Die dienend willen zijn aan de opgaven in onze samenleving? Deze tijd van transitie is rijp voor het inslaan van nieuwe wegen.

Hoe is De Beweging ontstaan?
Volg ons

Volg De Beweging op LinkedIn