Meteen naar de inhoud

Wat brengt
De Beweging?

OPRICHTER
“In 2018 had ik niet gedacht dat De Beweging tot zo’n feest kon uitgroeien, om zo te mogen leren met en van elkaar als mens en organisatie. En dat we stap voor stap groeien naar een leergemeenschap, functionerend als kennismeent met zoveel verbondenheid en inspiratie als oogst. Zo mooi. En langzaam krijgt het gedachtengoed ook vorm in de organisaties en in de samenwerking buiten. Misschien wordt het toch ooit gemeengoed?!.…”
Jeanette Koekkoek - Begeleider en oprichter van De Beweging en schrijver van ‘Levend Organiseren’
Woonstichting De Kernen
Bij De Kernen zoeken we actief naar waar we ‘levend organiseren’ in onze organisatie concreet kunnen maken. En vinden het belangrijk om dit als natuurlijke leidraad in te zetten, omdat dit zo aansluit bij ‘mens-zijn’ en dus ook ‘organisatie-zijn’. Zo krijgen we meer oog voor de invloed van de seizoenen op ons doen en laten en de waarde van een gezonde voedingsbodem voor iedereen. We gaan ook de schaduwkanten van onze organisatie onderzoeken die belangrijk zijn om aandacht te geven. We blijven bewegen, levend organiseren heeft geen kop en staart. We kijken telkens naar wat nodig is en dat werkt verhelderend.
Marinus Kempe - Directeur-bestuurder
Martijn De Groof - Lid visieteam
Maarten Zondag - Organisatieadviseur
Marijke Hoogeland - Adviseur communicatie
TIWOS
De Beweging zet de mens en zijn natuur centraal, als levend wezen, werkend in levende gemeenschappen. Die focus sluit aan bij onze keuze als woningcorporatie dat het niet zozeer gaat om woningen, maar vooral om wonen. Om mensen. En bij onze keuze daar dan ook in de organisatie de focus te leggen. Binnen doen wat je buiten wilt bereiken. Mens gericht zijn. Bij De Beweging ontmoet ik mensen die ook zo willen werken. En met elkaar kunnen we hierover leren, ontdekken en oefenen. Dat gaat niet alleen over onze organisaties, maar vooral ook over jezelf. Wie ben ik, wat heb ik toe te voegen én te leren als mens in die beweging. Want dat is ook echt wat het is, een beweging. Heel fijn er onderdeel van te mogen zijn.
Hans Moerenhout - Organisatieontwikkelaar
TIWOS
De Beweging is voor mij een reis van samen leren en ontdekken, waarbij we verkennen hoe wij ons als mens het beste kunnen inzetten om van toegevoegde waarde te zijn in het maatschappelijk domein. Met bruisende energie en diversie expertises verrijken we ons eigen denken door altijd nieuwsgierig te blijven, zonder oordeel te luisteren en vooral door vanuit het hart spreken. Als ik dit kan uitdragen, dan hoop ik anderen daar mee te inspireren, zodat het ook echt in beweging komt….
Rachida Oucheikh - Teamcoach, Transitieleider en Gebiedstrateeg
DOMESTA
Duurzaam mensgericht, of levend, organiseren helpt Domesta om responsief te zijn. Responsief naar de ontwikkelingen in de maatschappij waarin woningcorporaties een steeds belangrijkere rol spelen. In het geweld van de energietransitie, de energiecrisis, de wooncrisis en alle systeemveranderingen in de zorg en in het sociaal domein is het van groot belang om de mens te blijven zien. De mens boven systemen en protocollen, werken volgens de bedoeling; doen wat nodig is in het moment voor de specifieke situatie. Een standaard aanpak waar het kan, maatwerk als het nodig is. Dit levert soms dilemma’s op, we zijn immers allemaal mensen met elk ons eigen wereldbeeld. Mens in de rol van huurder, in de rol van samenwerkingspartner maar ook de mens als medewerker, leidinggevende en bestuurder. We zijn zelf ons instrument, ons gereedschap. Als wij responsief willen zijn moeten we goed afgestemd zijn op onszelf en op elkaar. Dat leren we samen bij de Beweging en dat brengen we verder in onze organisatie.
Bert Moormann - Bestuurder Domesta
Volg ons

Volg De Beweging op LinkedIn