Meteen naar de inhoud

Boek ‘Levend Organiseren’

Levend organiseren leidt tot oogst
Levend organiseren is een manier van ‘organisatie-zijn’ waarbij organisaties zich onderdeel voelen van de samenleving en de natuur en hier dienend aan willen zijn. Organisaties zijn levende systemen die naar volle wasdom kunnen groeien en waarbij opbrengsten geoogst kunnen worden. Dit geldt ook persoonlijk voor de mensen die er werken. Het vertrekpunt is leven en dat wat levend maakt. Het boek beschrijft dit gedachtengoed en het behandelt drie principes.

Drie leidende principes
Het principe van Levensdrang leert wat ons levend maakt, wat levenskracht is en hoe we die herkennen. Het geeft inzicht in de krachten die ons laten groeien en hoe de oercyclus van ontwikkeling werkt. Het principe van Heelheid vertelt hoe we innerlijk verdeeld raken en trauma en kwetsuren oplopen als mens en organisatie. Het behandelt het mechanisme van verdeeldheid en hoe we heling kunnen stimuleren. Het principe van De dans van samen en alleen vertelt hoe we creërende, ontwikkelende gemeenschappen worden als we deze dans leren verstaan. Onze menselijke oerangsten en oerverlangens, verbonden aan het hechtingsproces, zijn hiervoor belangrijke bouwstenen.

Passen we de drie principes toe, dan brengen ze een impactvolle ontwikkeling teweeg die leidt tot een steeds vollere wasdom van mensen en organisaties. 

Het laatste deel van het boek is dan ook gewijd aan hoe organisaties zich verder kunnen ontwikkelen tot levende organisaties met levendige mensen. Dit kun je dan ook beschouwen als de ‘oogst.’

Meer lezen over het boek Levend Organiseren.